Praktyki studenckie

Studentom o kierunkach inżynieryjno technicznych i uczniom szkół zawodowych i średnich pomagamy nabyć doświadczenie praktyczne i poznać rzeczywiste warunki pracy poprzez organizację praktyk zawodowych.

Realizacja praktyk odbywa się w oparciu o podpisane porozumienia pomiędzy naszą firmą  a uczelnią i szkołą

Podania w sprawie odbycia praktyk prosimy kierować na adres:

rekrutacja@transsystem.pl

lub pocztą na adres :

TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna sp.k.
Wola Dalsza 367,
37-100 Łańcut
tel. 017 24 90 100, 017 24 90 154