Polityka prywatności

Administratorem przetwarzanych danych osobowych (ADO) jest TRANSSYSTEM S.A. z siedzibą w Woli Dalszej, Wola Dalsza 367; 37 – 100 Łańcut, KRS 0000749736, NIP: 5272704255 oraz REGON: 146958589. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: telefonicznie: +48 17 24 90 116, listownie, na adres: Wola Dalsza 367; 37 – 100 Łańcut oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: transsystem@transsystem.pl.
Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, jak również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Pełna informacja, o której mowa w art. 13 RODO znajduje się w pliku PDF poniżej.

Polityka prywatności.pdf