Certyfikaty i licencje

  • Firma kieruje się zasadami Total Quality Management (Zarządzanie przez Jakość), czego rezultatem są ustanowione systemy wg. wymagań europejskich standardów jakościowych, a także w obszarze ochrony środowiska oraz BHP. Te systemy zostały wdrożone i certyfikowane w oparciu o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018
  • Jesteśmy firmą zorientowaną projektowo, w której procesy i systemy działają na zasadzie Project Management
  • Od lipca 2014 zaczęła obowiązywać norma EN 1090, jako wyznacznik standardu w dziedzinie konstrukcji stalowych budowlanych. Firma posiada wdrożony system potwierdzony certyfikatem do klasy wykonania EXC 4 włącznie
  • Nieodzowną częścią zarówno dla normy EN 1090 jest norma EN ISO 3834-2, która wyznacza standard jakościowy w obszarze spawania