Tire Industry

  • Projektowanie i wykonanie linii przenośników dla systemów transportu opon
  • Dostawa kompletnych rozwiązań dla producentów opon włączając obszary transportu opon „surowych”, zwulkanizowanych i gotowych, jak również systemy przenośników dla obszarów paletyzacji, przechowywania oraz magazynowania

Goodyear Adapazari (Turcja)

ZAKRES PROJEKTU:

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu opon w obszarze kontroli końcowej, przycinania lameli oraz inspekcji wizualnej. Rozbudowa istniejącej fabryki w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych do 18.000 opon/dzień.

Goodyear Hanau (Niemcy)

ZAKRES PROJEKTU:

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu opon surowych od maszyn TBM (Tire Building Machines) do pras (Curing Process).

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu opon w obszarze kontroli końcowej, przycinania lameli oraz inspekcji wizualnej.

Rozbudowa istniejącej fabryki w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych do 22.000 opon/dzień.

Continental Rayong (Tajlandia)

ZAKRES PROJEKTU:

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu opon surowych od maszyn TBM (Tire Building Machines) do pras (Curing Process).

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu opon w obszarze pras oraz systemu transportu do obszaru kontroli końcowej.

Wyposażenie dla nowej fabryki w celu produkcji do 13.000 opon/dzień.

Michelin Bourges (Francja)

ZAKRES PROJEKTU:

Kompletna koncepcja, wykonanie, instalacja oraz uruchomienie linii transportu dla opon lotniczych oraz dedykowanego magazynu wysokiego składowania w obszarze kontroli końcowej.

Rozbudowa istniejącej fabryki w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych do 450.000 opon/rok.