Contract Manufacturing

W celu osiągnięcia pełnego potencjału produkcyjnego, podniesienia wydajności i wykorzystania mocy produkcyjnych Transsystem oferuje szeroką gamę produktów do transportu materiałów i konstrukcji stalowych, które spełniają wysokie wymagania naszych klientów.

KUKA Volvo Charlestone

ZAKRES PROJEKTU:

Projekt obejmował konstrukcję wsporczą pod nowo projektowaną linię przenośników skidowych w Volvo Charleston.

Transsystem odpowiedzialny był za przygotowanie obliczeń statycznych, modeli 3D, dokumentacji warsztatowej oraz montaż na budowie.

W ramach kontraktu Transsystem przeprowadził nostryfikację obliczeń i dokumentacji zgodnie z amerykańskimi normami.

AMS VW Hannover

ZAKRES PROJEKTU:

Projekt obejmował konstrukcję wsporczą pod nowo projektowaną linię przenośników skidowych w Volkswagen Hannover.

Transsystem odpowiedzialny był za przygotowanie modeli 3D, dokumentacji warsztatowej oraz montaż na budowie. Dodatkowo nasza firma zamontowała dla klienta urządzenia przenośnika.

TESLA GIGAFACTORY Berlin-Branderburg

ZAKRES PROJEKTU:

Opracowanie kompletnej koncepcji/inżynierii dla urządzeń oraz ich produkcji i dostawy dla „Linii transportu technologicznego w obszarze lakierni” nowej fabryki TESLA Berlin.

Główny wykonawca: Geico Taikisha GmbH