Fundusze Europejskie

TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnej gondoli do kolei linowych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji innowacyjnej gondoli o aluminiowym profilu w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych oraz określenie wymagań do jej produkcji celem przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej Spółki. Prace B+R prowadzone w ramach projektu pozwolą m.in. na opracowanie możliwie lekkiego modelu dla optymalizacji kosztów produkcji oraz późniejszego użytkowania, ograniczenie technologii spawania do minimum, zapewnienie użytkownikom końcowym wysokiego poziomu komfortu podróżowania oraz możliwość implementacji nowoczesnych technologii w konstrukcji gondoli. Planowanym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci gondoli, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój firmy, a co za tym idzie zdeterminuje rozwój województwa podkarpackiego zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

Wartość projektu:   4 741 803,20  PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 728 291,13 PLN