Goodyear Dunlop Philippsburg

Dla koncernu Goodyear Dunlop, do zakładu w Philippsburg, Transsystem dostarczył zespoły przenośników, maszyn i urządzeń transportowych do kontroli jakości produktu finalnego. Linie zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić automatyzację procesów i jak najwyższą produktywność pracy.

Rozwiązania spółki, na które składa się ponad 150 urządzeń, pozwalają na usprawnienie procesu kontroli jakości opon w fabryce, której dzienna produkcja wynosi ok. 17 tys. sztuk. Po pozytywnym zakończeniu procesu jakości, każda opona otrzymuje oznaczenie i zostaje przetransportowana do magazynu.

 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 05.2014 – 11.2014
Klient: Goodyear Dunlop Philippsburg
Odbiorca końcowy: Goodyear Dunlop Europe

Dla klienta zastosowanie techniki transportu dostarczonej przez Transsystem wiązało się przede wszystkim z:

 • zwiększeniem wydajności procesu przez skrócenie czasu transportu,
 • ograniczeniem kosztów dzięki większej automatyzacji,
 • usprawnieniem samego procesu kontroli jakości.

Zakres techniczny projektu:

Transportowany materiał – opony:

 • Średnica: 500-900 mm
 • Wysokość: 135-406 mm
 • Waga: 5-35 kg
 • Temperatura pracy linii: 10-60°C
 • Prędkość transportu: 0,5-0,75 m/s
 • Poziom transportu: 500-5000 mm
 • Kąty spadku/wznoszenia: 5-30°
 • Napędy sterowane poprzez falowniki MOVIMOT
 • Transsystem dostarczył linię do transportu opon, na którą składa się blisko 150 urządzeń o łącznej wadze 42 ton oraz długości prawie 0,5 km (427m).