Arkus & Romet Group Sp. z o.o.

Dla firmy Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodzie Dębica, wykonaliśmy przenośnik podwieszany jednotorowy przeznaczony do transportu rowerów z hali montażu do magazynu wraz z tunelem łączącym obydwie hale. Przed wykonaniem przenośnika transport rowerów pomiędzy halami prowadzony był ręcznie za pomocą wózków.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 04.2015 – 10.2015
Klient: Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
Odbiorca końcowy: Arkus & Romet Group Sp. z o.o.

Zastosowanie przenośnika znacznie usprawniło proces transportu, jednocześnie klient uzyskał dodatkowe efekty:

  • zmniejszenie kosztów wynikającym z redukcji zatrudnienia
  • wyeliminowanie usterek powierzchni wyrobów, które powstawały w wyniku dotychczasowego sposobu transportu