SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

Poszukujemy specjalisty/ki, który/a dołączy do kilkuosobowego działu finansowo-księgowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Ta rola jest idealna dla Ciebie, jeżeli:

 • chcesz rozwijać się w kierunku eksperckim w obszarze finansowym,
 • posiadasz już bazowe doświadczenie na stanowisku związanym z pracą w obszarze Treasury w spółce kapitałowej,
 • znajome Ci jest ujęcie rachunkowe transakcji finansowych i sprawozdawczości rachunkowej w spółkach kapitałowych,
 • posługujesz się MS Excel, pracujesz na liczbach,
 • posiadasz wykształcenie wyższe, najlepiej w obszarze Finansów, Rachunkowości Ekonomii,
 • jesteś osobą zaangażowaną, chętną do podejmowania wyzwań i nauki, rzetelną, terminową i otwartą, której zależy na współtworzeniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy o zmyśle analitycznym, podejmujesz decyzje, rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski.

Twoim zakresem obowiązków będzie:

współpraca z instytucjami zewnętrznymi:

 • bank, leasingodawca, faktor, ubezpieczyciel,
 • monitoring ryzyka finansowego, warunków i kosztów umów,
 • obsługa sprawozdawczości bankowej i GUS,

przygotowywanie analiz i czynności finansowe:

 • monitoring i analizy stanu pozycji aktywów i pasywów, pozycji finansowych,
 • współudział w procesie płatniczym,
 • udział w rozwoju narzędzi i procedur do obsługi procesów finansowych, identyfikacja i analiza potencjalnych obszarów wymagających poprawy,
 • weryfikacja i księgowanie wyceny bilansowej transakcji,

bycie partnerem:

 • dla innych działów w zakresie: obsługi produktów finansowych: ubezpieczeń, gwarancji, leasingów, kart płatniczych; rozwiązywania wspólnych problemów, prowadzenia wspólnych projektów,
 • wewnątrz własnego działu poprzez wsparcie zespołu w zadaniach w zależności od potrzeb.

Oferujemy:

 • doświadczony i zgrany zespół,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wdrożenie w zadania i wsparcie,
 • możliwości rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • dostęp do szkoleń,
 • system premiowy oparty na celach rozliczany kwartalnie,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • owocowe czwartki.

Oferty złożone z CV i listu motywacyjnego prosimy kierować na adres:
rekrutacja@transsystem.pl

lub pocztą na adres:
TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna
Wola Dalsza 367, 37-100 Łańcut
tel. 17 24 90 100, 17 24 90 154

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transsystem Spółka Akcyjna, Wola Dalsza 367, 37-100 Łańcut, moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”