ASYSTENT PRODUKCJI

Oferujemy Ci ciekawą i pełną wyzwań pracę w środowisku oraz atmosferze, która pozwoli Ci na realizację Twoich ambicji i urzeczywistnianie pomysłów.
Weź udział w umacnianiu pozycji marki Transsystem w Polsce i na świecie, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dołącz do ludzi z pasją, gotowych na to, aby być liderem na rynku, biorących odpowiedzialność za rozwój przedsiębiorstwa i współpracowników, którzy wspólnie z Klientami budują społeczność wokół marki i przewodzą zaangażowanym zespołom.

Opis stanowiska:

 • współudział w organizacji i koordynacji procesu produkcji,
 • nadzór nad terminowością i jakością realizowanych zadań,
 • opracowywanie i nadzorowanie harmonogramów projektów, sporządzanie bieżącej dokumentacji – koordynacja procesu produkcji,
 • raportowanie przełożonym o postępach realizowanych procesów,
 • odpowiedzialność za terminowe wykonanie zadań,
 • udział w spotkaniach/naradach produkcyjnych,
 • ścisła współpraca pomiędzy mistrzami na produkcji a działem planistycznym firmy,
 • współpraca z wszystkimi działami firmy i instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku planowanie, organizacja produkcji bądź pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel oraz MS Project, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access,
 • zdolności analitycznego myślenia, planowania, rozwiązywania problemów,
 • chęć do podjęcia nauki oraz zdobywania doświadczenia w realizacji ciekawych projektów,
 • mile widziane roczne doświadczenie oraz znajomość procesów produkcyjnych.

Oferujemy Ci:

 • umowę o pracą;
 • w pełni samodzielne stanowisko pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenie;
 • możliwość partycypowania w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe jak i językowe;
 • realna możliwość rozwoju w strukturach przedsiębiorstwa.

 

Oferty złożone z CV i ewentualnie listu motywacyjnego prosimy kierować na adres:
rekrutacja@transsystem.pl

lub pocztą na adres :
TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna
Wola Dalsza 367,
37-100 Łańcut
tel. 017 24 90 100, 017 24 90 154

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transsystem Spółka Akcyjna, Wola Dalsza 367, 37-100 Łańcut, moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”